Юридична консультація

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Наш кор: Як відомо, в районі постійно збільшується кількість політичних партій, громадських організацій. Як ви оцінюєте їх діяльність?

В.І Ткаченко, начальник районного управління юстиції:

- Станом на 1 липня 2008 року, управлінням юстиції зареєстровано   57  районних партійних організацій, 15 міських партійних організацій,  246  сільських - селищних  первинних партійних організацій, благодійних організацій - 3, організацій Всеукраїнських профспілок - 169, громадських організацій - 27.

Проте практика показує, що кількість не завжди говорить про якість: деякі з них впродовж тривалого часу або і з моменту реєстрації чи легалізації взагалі не здійснюють статутної діяльності.
 
Хотілось би зазначити, що при зміні керівництва чи адреси об`єднань громадян необхідно повідомляти управління юстиції терміново. 
 

- Мене приймали на роботу, за домовленістю, з випробувальним строком. Чи можуть мене звільнити раніше?
Василенко В.М.

Спеціаліст районного управління юстиції Т.Е. Горбачова:

- Згідно зі ст. 27 Кодексу Законів про працю (далі КЗпП)України визначено, що строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки, - шести місяців.

Якщо працівник у період випробування був відсутній на роботі у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній. Слід звернути увагу, що ч.3 ст. 27 КЗпП не передбачає обов`язкового продовження строку випробування, а лише допускає таку можливість, яку власник має право реалізувати шляхом видання наказу відповідного змісту, з яким працівник має бути ознайомлений.

Стаття 28 КЗпП передбачає, що якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір. Розірвання трудового договору  з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

У період випробування працівник користується усіма трудовими правами і має обов`язки відповідно до законодавства про працю, колективного та трудового договорів. Лише одна особливість є у його правовому становищі - в період випробування він може бути звільнений з роботи як такий, що не витримав випробування. Підставою для звільнення за результатами випробування може бути лише невідповідність працівника посаді, на яку він прийнятий. Підставою для такого звільнення не може бути порушення трудової дисципліни. За такі порушення працівник може бути звільнений на підставі відповідних статей КЗпП, а не за результатами випробування.

Надсилайте свої запитання в нашу юридичну консультацію.