Company Logo

Останні коментарі

 • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

  Детальніше...

   
 • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

  Детальніше...

   
 • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

  Детальніше...

   
 • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

  Детальніше...

   
 • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

  Детальніше...


Рішення міської ради

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

БАХМАЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ


(сімдесят третя сесія шостого скликання)

17 серпня 2015 року
м. Бахмач

Про внесення змін до Порядку розміщення
зовнішньої реклами у м. Бахмач, затвердженого
рішенням 25-ї сесії Бахмацької міської ради
шостого скликання від 21 червня 2012 року

Розглянувши рішення адміністративної колегії Чернігівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22 травня 2015 року у справі № 02-05/38-2014 «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції», з метою приведення Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Бахмач відповідно до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067, керуючись Законом України «Про рекламу», ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Бахмач, затвердженого рішенням 25-ї сесії Бахмацької міської ради шостого скликання від 21 червня 2012 року:

1.1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Порядок надання дозволів
3.1. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та відповідно до цього Порядку.
3.2. Для одержання дозволу заявник подає робочій групі заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додаються:
фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.
3.3. За наявності документів, передбачених пунктом 3.2. цього Порядку, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочою групою в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 1. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом голови робочої групи, скріпленим печаткою.


Робоча група протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця голова робочої групи приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робоча група видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 2 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.


У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робоча група протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету Бахмацької міської ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.


3.4. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття головою робочої групи відповідного рішення.


Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений головою робочої групи не більш як на три місяці у разі:


продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;


письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.


У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робоча група письмово повідомляє про це заявника.


3.5. Дата і номер рішення голови робочої групи про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.


Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.


Інформація про подані заяви та встановлені робочою гркпою пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.


3.6. Протягом строку, зазначеного у пункті 3.4. цього Порядку, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочій групі разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.


У разі прийняття головою робочої групи рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Бахмача, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.


Протягом строку, передбаченого абзацами першим - третім пункту 3.4. цього Порядку, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Бахмача, в розмірі 25 відсотків плати, визначеної відповідно до п. 10 цього Порядку.


У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 3.4. цього Порядку, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Бахмача, справляється в розмірі 100 відсотків плати, визначеної відповідно до п. 10 цього Порядку.


Протягом п'яти днів з дати прийняття головою робочої групи рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.


Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Бахмача, зараховується до міського бюджету територіальної громади міста Бахмача.


3.7. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочої групи в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком 3.


Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.


3.8. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 3.4. цього Порядку, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 3.6. цього Порядку, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робоча група робить відповідний запис в журналі реєстрації.


3.9. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), відділом житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Бахмацької міської ради, і спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури райдержадміністрації.


На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:


Державтоінспекцією - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;


відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;


утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.


Зазначені в абзацах першому, третьому - п'ятому цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення заявника.


Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.


3.10. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому, третьому - п'ятому пункту 3.9. цього Порядку, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.


Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.


3.11. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.


3.12. Робоча група протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету Бахмацької міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.


3.13. Виконавчий комітет Бахмацької міської ради протягом п'яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.


У разі прийняття рішення про надання дозволу голова робочої групи протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою Бахмацької міської ради.


Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається робочій групі для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.


Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робою групою заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.


3.14. Робоча група протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.


3.15. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:


оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;


у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.


Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.


Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.


3.16. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.


3.17. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.


3.18. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).


3.19. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочій групі фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).


3.20. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочої групи з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.


До заяви додається:


технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;


фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.


Робоча група протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.


Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.


3.21. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робоча група у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робоча група надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.


Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.


Плата за надання робочою групою послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.


3.22. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочій групі розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.


У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цим Порядком.


Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.»;


1.2.Пункт 4 викласти в такій редакції:


«4. Порядок скасування дозволів


4.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету Бахмацької міської ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку.


Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.


4.2. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочою групою розповсюджувачу зовнішньої реклами.


4.3 Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.»;


1.3. Пункт 5 викласти в такій редакції:


«5. Порядок переоформлення дозволів


5.1. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.


5.2. Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочої групи із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.


До заяви додається:


документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;


оригінал зареєстрованого дозволу;


письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);


копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;


банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.


5.3.У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів голова робочої групи протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.


5.4.Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.


5.5.Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.»


2. Дане рішення набирає чинності з дня його опублікування.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з житлово-комунальних питань.


Міський голова П.М. Шимко

Пошук по сайту
© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове